O Firmie


Spółka GEA Serwis powstała w roku 2000 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na firmę świadczącą profesjonalne usługi w zakresie działań wspomagających ochronę środowiska. Aktualne wymagania prawne odnośnie zagospodarowania odpadów sprawiają, że transportem i unieszkodliwianiem odpadów mogą zajmować się jedynie jednostki posiadające specjalistyczny sprzęt i zatrudniające przeszkoloną kadrę.

GEA Serwis zatrudnia fachowców, których głównym celem pracy jest poprawa stanu środowiska naszego kraju poprzez zgodne ze sztuką zagospodarowanie odpadów.

GEA Serwis jest firmą rozwijającą się, wciąż poszerzamy listę zagospodarowywanych odpadów, inwestujemy w nowoczesne technologie unieszkodliwiania, dbamy o odpowiednie przeszkolenie pracowników. GEA Serwis dzięki posiadanym własnym środkom do odbioru, przewozu i utylizacji odpadów jest w stanie zapewnić niskie ceny usług nie musząc korzystać z usług pośredników.

Obszar działania GEA Serwis: teren całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i województw ościennych.