Kontakt


Zapraszamy do kontaktu! Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.SIEDZIBA FIRMY:

GEA Serwis Sp. z o.o.
ul. gen.T.Kutrzeby 38
05-082 Stare Babice
NIP: 118-15-38-263
Regon: 016300847Biuro w Starych Babicach
tel: 22 796 0318
faks: 22 733 0092

biuro: 501 256 024
serwis: 507 044 447

e-poczta:
biuro@geaserwis.pl
serwis@geaserwis.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000190383
Kapitał zakładowy 51000,00 zł