Usługi


Transport i unieszkodliwianie następujących typów odpadów:
ropopochodnych
tłuszczowych
z przydomowych oczyszczalni ścieków
z komunalnych oczyszczalni ścieków
z przemysłu:
kosmetycznego
spożywczego
przetwórczego
gastronomii

Serwis separatorów olejowych i tłuszczowych

Analiza laboratoryjna ścieków

Transport ścieków

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.